Hypotheek

Aflossingsvrijehypotheek: Een vorm van hypotheek waarbij niets wordt afgelost. Een aflossingsvrije hypotheek houdt in dat u slechts de rente betaald. Kiest u voor een aflossingsvrijehypotheek dan blijft de schuld de gehele looptijd even hoog, tenzij u vrijwillig aflost. Bij deze hypotheekvorm is aflossen tot een bepaald maximum jaarlijks boetevrij toegestaan.

Levenhypotheek: Bij een levenhypotheek betaalt u maandelijks rente over de lening en de premie voor de (gemengde)    levensverzekering. De levenhypotheek is een hypotheekvorm die bestaat uit een aflossingsvrije hypothecaire lening en  een levensverzekering. Omdat u niet aflost, blijft het maandelijkse rentebedrag – zolang de rente vaststaat – gelijk. De bruto rente is in het geval van een levenhypotheek volledig fiscaal aftrekbaar wanneer u de volledige hypotheek heeft  aangewend voor de aankoop en/of verbouwing van uw huis.

Spaarhypotheek: Deze hypotheekvorm is gekoppeld aan een kapitaalverzekering. Het belastingvoordeel is over de gehele looptijd maximaal, omdat u de lening pas aan het einde van de looptijd in één keer helemaal aflost. Bij een spaarhypotheek krijgt u een vaste vergoeding over de spaarpremie. Deze is gelijk aan het hypotheekrentepercentage, waardoor u bij een spaarhypotheek de garantie heeft dat u de lening volledig kunt aflossen op de einddatum. Dat maakt de spaarhypotheek het tegenovergestelde van de traditionele levenshypotheek

Beleggingshypotheek: Een hypotheekvorm die wordt afgelost met een periodiek gestort bedrag dat is vastgesteld op basis van een minimaal te verwachten rendement. Over het algemeen wordt bij de beleggingshypotheek een prognoserendement van 8% gehanteerd. De spaarpremie wordt bij een beleggingshypotheek veelal belegd in beleggingsfondsen van de bank of verzekeraar.

Annuïteitenhypotheek: Een annuïteitenhypotheek is een hypotheek waarbij elke termijn het aflossingsbedrag zo wordt gekozen, dat de totale betaling (de som van rente en aflossing) elke keer gelijk is, en zodanig dat aan het einde van de looptijd de gehele hypotheeklening is terugbetaald. Een dergelijk aflossingstype wordt annuïteit genoemd. Het aflossingsbestanddeel is in het begin zeer laag, doch neemt toe, naarmate de looptijd van de lening verstrijkt. Voor het rentebestanddeel geldt het omgekeerde.

Lineairehypotheek: Een lineairehypotheek is een hypotheekvorm waarbij de lening gelijkmatig wordt afgelost. De verschuldigde rente per periode wordt berekend over het nog openstaande saldo. De totale te betalen lasten (rente en aflossing) zijn daarmee aan het begin van de looptijd relatief hoog, doch laten gedurende de looptijd een gelijkmatige daling zien.